• Follow us:
  • ITDE – Thinking Forward

Konferencija "Nova tržišta"

Koncept ITDE, u suradnji sa TZ Splitsko-dalmatinske županije, organizirao je edukacijsku turističku Konferenciju „Nova tržišta“, koja se održala 12.03. 2015. u Atrium hotelu u Splitu sa početkom u 11.00 sati.

ITDE
12. ožujka 2015. 11:00

Koncept ITDE, u suradnji sa TZ Splitsko-dalmatinske županije, organizirao je edukacijsku turističku Konferenciju „Nova tržišta“, koja se održala 12.03. 2015. u Atrium hotelu u Splitu sa početkom u 11.00 sati. Teme Konferencije su bile vezane za budućnost hrvatskog turizma, o turističkim potencijalima Hrvatske na novim i udaljenim tržištima. 

Dugoročni trendovi kretanja međunarodne turističke potražnje ukazuju na kontinuiran rast turizma u proteklih 60 godina te, unatoč povremenim krizama, na njegovu poziciju najbrže rastuče gospodarske aktivnosti na svijetu. Europa je kontinuirano najznačajnija receptivna makroregija svijeta.

Prognoze gospodarskih kretanja u sljedećem desetljeću ukazuju na sve veći gospodarski potencijal tzv. BRIC i MIST zemalja, a time i rast njihove sklonosti turističkim putovanjima.

Otvaranje novih tržišta podrazumijeva penetraciju na nova geografska tržišta i privlačenje novih tržišnih segmenata kupaca različitih demografskih i psihografskih profila. Rast novih značajnih emitivnih tržišta, izrazita segmentacija tržišta, odnosno rast niza specifičnih segmenata kupaca baziranih na životnim stilovima, interesima i hobijima te, nadalje, razvoj informacijskih tehnologija koje omogućuju stalnu, globalnu, jeftinu i precizno ciljanu komunikaciju s potencijalnim kupcima kao i razvoj transportnih tehnologija pridonose značajnim mogućnostima širenja ciljnih tržišta.

 

Program Konferencije:

11.00 – 11.30     „Obveze iznajmljivača i trendovi u 2015.“ – Lidija Nikolac, Klub Iznajmljivača Split

11.30 - 12.15     „Turistički potencijali Hrvatske na novim i udaljenim tržištima“  - Dr.sc. Damir Krešić i Katarina Miličević MBA, Institut za turizam, Zagreb

12.15 – 12.30     Coffee break

12.30 – 13.00     „Daleki istok i nije toliko daleko – navike, želje i očekivanja gostiju Azijskog kontinenta“ – Nada Šimić

13.00 – 13.45     „Wonderful Indonesia“ - H.E. Mr. Agus Sardjana, Veleposlanik Indonezije u Hrvatskoj

 

 

Lokacija

Atrium hotel, Split

Ulica domovinskog rata 49

Karta

Copyright © 2018 International Travel and Destination Experience
Sva Prava Pridržana.